PITANJA I ODGOVORI

Da, to je potpuno druga linija dejstva. Mi izuzetno poštujemo i cenimo sve stavove i rad zvanične medicine i nikada nismo sugerisali da se izbace lekovi.

Bez obzira kakvi su nalazi i rezultati bili pre uzimanja naših preparata, nakon ponovnih laboratorijskih analiza i drugih provera, Vaš lekar će redukovati ili izbaciti terapiju sintetičkim lekovima.

POSTAVI PITANJE